Pamosan Plastik Kaoçuk Kalıp ve Makine Sanayii Tic. Ldt. Şti.

PAMOSAN Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001:2008 standardının gereklerine uygun olarak kurulmuştur. Sistemin esas amacı, yönetim bazlı olarak; bütün faaliyetlerin planlı ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini, kaliteden ödün vermeyecek şekilde minimum maliyet ile verilmesini sağlayan, sürekli iyileştirme mantığını ortaya koyan, hata düzeltme yerine hata önlemeyi hedef alan, etkin bir yönetim aracı sağlamaktır.

Kuruluş faaliyetleri kapsamında ve sistemin belirlenmiş tüm süreçlerinin uygulanması aşamasında, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşılamak için kurulmuş sistemi etkin olarak uygulamak, güncelliğini ve sürekli gelişimini sağlamak

“Koşulsuz müşteri memnuniyeti” felsefesi doğrultusunda, tüm faaliyetlerde “Müşteri Odaklılığı” düsturunu geçerli kılmak

Tüm faaliyetlerde “Planla / Uygula / Kontrol et / Önlem al” döngüsünü esas almak ve sürekli olarak uygulamak

Tüm faaliyetleri bir süreç statüsünde değerlendirmek, planlamak, uygulamak, performanslarını takip ve kontrol etmek, sürekli iyileştirmek ve geliştirmek

Sunulan ürün ve hizmetlerin, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, ilgili standartları ve yasal gereklilikleri tam olarak karşılamasını sağlamak

İnsan kaynaklarının etkin olarak değerlendirilmesi kapsamında, personelin sisteme katılımını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek

Malzeme, makine ve ekipman kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla gelişim planları yapmak, uygulamak ve sonuçları takip ve kontrol etmek

Tedarikçi ve taşeronlar için kontrol uygulamaları yapmak ve gelişme programları uygulamak, böylece ürün güvenirliğinin arttırılmasını sağlamak

Bizi Sosyal Medya'da Takip Edin